• Scherpste prijzen van Nederland
  • Snelle levering
  • Hoogwaardig maatwerk uit eigen zagerij
  • Groot assortiment in natuursteen en composiet
Scherpste prijzen van Nederland Snelle levering Hoogwaardig maatwerk uit eigen zagerij Groot assortiment in natuursteen en composiet

Privacybeleid

Natuursteenshop, gevestigd aan Genooyerbergen 3, 5914NR Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Natuursteenshop

Genooyerbergen 3, 5914NR Venlo

info@natuursteenshop.com

+31(0)772050046


Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuursteenshop verwerkt uw persoonsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of door deze zelf aan ons te verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Contactgegevens

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Andere persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Natuursteenshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


- Afhandeling van uw bestelling(en)

- Afhandeling van uw betaling(en)

- Verzending van onze nieuwsbrief

- Zodat we u kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze diensten uit te voeren

- U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

- Levering van goederen en diensten aan u

- Natuursteenshop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals informatie die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerd besluitvormingsproces

Natuursteenshop maakt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking die gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen zonder tussenkomst van een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Natuursteenshop).


Natuursteenshop maakt gebruik van de softwareprogramma's Corenio voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze software bestaat uit boekhoud- en bedrijfssoftware. Natuursteenshop gebruikt dit programma vanwege de focus op de branche. Hierdoor is het programma zodanig ontworpen dat alleen informatie die nodig is voor de bedrijfsvoering van Natuursteenshop wordt verwerkt. Natuursteenshop bewaart alleen persoonsgegevens van medewerkers die werkzaam zijn bij haar relaties. Onder relaties worden zowel klanten als leveranciers verstaan.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Natuursteenshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:


Categorie Bewaartermijn Reden

Persoonsgegevens Zo lang als actueel en/of relevant Natuursteenshop bewaart alleen de voornaam en achternaam van contacten. Onder contacten worden de personen verstaan die betrokken zijn bij de volgende afdelingen van klanten en/of leveranciers: inkoop, verkoop, administratie en service.


Adresgegevens

Zo lang als actueel en/of relevant Natuursteenshop bewaart alleen adresgegevens van andere organisaties, bedrijven en/of instellingen. Deze blijven bewaard zolang de relevante relatie op dit adres is gevestigd.


Contactgegevens

Zo lang als actueel en/of relevant Natuursteenshop bewaart alleen de contactgegevens van contactpersonen zoals beschreven onder 'persoonsgegevens'. Contactgegevens omvatten het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon.


Delen van persoonsgegevens met derden

Natuursteenshop deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan enige wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Natuursteenshop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


De meest voorkomende situatie waarin Natuursteenshop uw persoonsgegevens deelt met derden, betreft het uitbesteden van leveringen. Uw contact- en adresgegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier die de levering(en) van goederen verzorgt. Dit kan zowel een leverancier van goederen zijn die namens Natuursteenshop levert, als een externe vervoerder die Natuursteenshop heeft ingeschakeld voor de levering.